Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 9 Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 19:46:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T2+6 (19h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 9 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: