Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Lớp 7 Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 21:03:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, sư phạm: 1tr7
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (17h30 -19h30)
Thông tin: 1 học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Lớp 7 Phước Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: