Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Tiếng Việt Lớp 4 Lớp 6 Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 08:08:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Văn, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T357 (9h – 11h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Tiếng Việt Lớp 4 Lớp 6 Xuân Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: