Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 16:30:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (từ 19h trở đi)
Thông tin: nhóm học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: