Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 06:29:02

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T257CN (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường mericuri
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Thu phí: 450k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: