Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 13:56:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn tối sắp xếp (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Tân Túc
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: