Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 16:14:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 150.000đ/buổi, giáo viên: 150k
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: T2, 6 (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường An Lạc
Yêu cầu: Nữ, GV: 250k/1b || SV: 150k/1b. Phí giới thiệu: 200.000đ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học 10 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: