Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 14:09:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (Chọn từ 18h đến 20h)
Thông tin: học sinh nữ, thí sinh tự do, dự thi khối B
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: