Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 08:40:44

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: sắp xếp
Thời gian: CN sắp xếp (trước tiên là chủ nhật, GV gặp bé rồi sắp xếp thêm)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: