Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Rèn Chữ Lớp 6 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 14:31:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h trở đi), Hiện tại bé đang rãnh cả tuần
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Rèn Chữ Lớp 6 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: