Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Lớp Lá Lớp 2 Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 10:05:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 2,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (Rãnh từ 17h đến 20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Lớp Lá Lớp 2 Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: