Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Rèn Chữ Lớp 3 Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 00:28:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Rèn Chữ Lớp 3 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: