Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 Lớp 4 Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 14:04:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (hè học 17h -19h, vô năm thì học từ 18h-20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 Lớp 4 10 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: