Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 12:34:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: T2->T6 (18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 Long Toàn TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: