Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 15:21:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, 2.300.000
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (Hè học Buổi sáng, vô năm sắp xếp lại tối)
Thông tin: học sinh lớp 3 lên 4
Yêu cầu: Nữ, SV sư phạm: 1tr5 || GV: 2tr3
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: