Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 05:39:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Hòa Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận