Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 14:14:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: