Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp Lá Lớp 1 Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 17:59:54

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 1,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2456 ( 19h -21h )
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp Lá Lớp 1 Thị Trấn Đất Đỏ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: