Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 3 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 14:30:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sau 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 3 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: