Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 00:00:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp tối ( từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: