Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 02:05:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Nam Việt
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: