Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/04/2021 03:35:02

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng, dạy 5 buổi lương 1tr6
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối t2->6
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Bình Châu Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận