Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 03:43:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, lương: 150k/1buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp lá lên 1
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: