Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 17/04/2021 20:42:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (19h30-20h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: