Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 01:38:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246 từ 17h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Nghĩa Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: