Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 23:34:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, sinh viên: 1tr2
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp Lá lên 1
Yêu cầu: Nữ, GV: 2tr (90phút/buổi) || SV: 1tr2 (120phút/buổi)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: