Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Lớp 3 Lớp 4 Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 11:36:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3, Lớp 4,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx 18-19h30
Thông tin: 3 hs
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Lớp 3 Lớp 4 Phước Thuận Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: