Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Lớp 4 Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 12:08:55

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T3-5 (19h>
Thông tin: 2hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Lớp 4 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: