Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 16:52:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2, 3 (sau 17h30 trở đi) + T7,CN (sắp xếp)
Thông tin: học sinh trường Nguyễn văn Bá
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Cù Bị Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: