Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 09:07:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp các ngày (từ 17h trở đi), hè có thể học ban ngày
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô Thời Nhiệm
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: