Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Lớp 4 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 06:22:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (15h-17h)
Thông tin: 2 học sinh nam, trường hoàng văn thụ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Lớp 4 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: