Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 15:33:47

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp sáng -chiều (vô năm chuyển về học tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần Nhật Duật
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Thị Trấn Long Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: