Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 01:26:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T246 hoặc T357 (sau 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp 2 lên 3
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Lộc An Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: