Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 19:46:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 80k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: