Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 05:10:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với phụ huynh (cả ngày)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, HS lớp 2 lên 3
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: