Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/11/2020 17:03:13

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T5,7 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Ấp đình
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 Bàu Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: