Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 21:36:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng- chiều T234567
Thông tin: Học sinh nữ, Mới tự nước ngoài về
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: