Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 10:43:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t2->t6 (từ 6h ->)
Thông tin: hs nam, giỏi toán, yếu tập làm văn
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: