Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 14:29:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: