Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 10:31:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sáng sx
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: