Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 21:11:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 18-20h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, giọng nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: