Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 23:11:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 2.4.6
Thông tin:
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận