Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 17:04:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7cn (16h-20h)
Thông tin: học sinh nam, lớp lá lên 1
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Hòa Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: