Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 1 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 12:33:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 1,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (từ 18h30 hoặc 19h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 1 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: