Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 19:21:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng sắp xếp (9h -11h)
Thông tin: 2 học sinh, lớp lá lên 1
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: