Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 18:45:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy:
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp: (từ sáng 9h trở đi, chiều từ 15h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, học tính toán, đọc, viết chữ, xem đồng hồ,…
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: