Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 08:28:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 2+4+5 từ 17h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 Phước Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: