Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 02:02:23

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T23456 (9h-10h30)
Thông tin: học sinh nam, trường lê văn thọ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: