Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Lớp 1 Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 04:57:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 1,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T345 (từ 18h trở đi)
Thông tin: 1 bé lá lên 1 + 2 bé chồi lên lá
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Lớp 1 Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: