Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tin Học Lớp 7 Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 15:48:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sáng -chiều)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tin Học Lớp 7 Phước Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: